Katarzyna Papierska

katarzynapapierskaZałożycielka i Dyrektor placówek montessoriańskich w Krotoszynie z oddziałami w Kobiernie i Rozdrażewie, prezes oddziału Stowarzyszenia Edukacyjnego Integracja w Krotoszynie, nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki. Ukończyła bardzo wiele studiów podyplomowych uprawniających do nauki, zajęć komputerowych, informatyki, zajęć rewalidacyjnych, przedsiębiorczości, matematyki (w trakcie), pełnienia funkcji menedżera oświaty. Ale żadne z nich nie uporządkowały wiedzy i sposobu pracy z każdym dzieckiem jak czas ubiegania się o Montessori Accreditation Council for Teacher Education (MACTE) certyfikat nauczyciela pedagogiki Marii Montessori (Polskiego Instytutu Montessori- 2015. Pracuje jako nauczyciel specjalny, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Posiada wiedze z poziomu klas I-VI – kurs Polskiego Instytutu Montessori. Jest po zdanym egzaminie na nauczyciela Montessori poziom klas I-III (2018) oraz części poziomu klas IV- VI (matematyka i geometria- 2017). Ciągle uważa, że za mało wie. Mimo to zachwyca się i odkrywa fenomen Włoszki. Zaraża tym innych młodych nauczycieli, którzy chcą pracować z pasją, w poszanowaniu innych, zgodnie z założeniami filozofii Marii Montessori. Pracuje również jako ekspert do spraw awansu zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej, wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na kolejny stopień zawodowy. Współpracuje z innymi placówkami (szkołami i przedszkolami) montessoriańskimi w Polsce (Warszawa Chrześcijańskie Placówki Daniel, Samuel, Kraków, Radom, Gdynia, Poznań, Opole). Jest członkiem Association of Christian Schools International (EUROPA- Budapeszt). Członek Polskiej Rady Montessori w Polsce. W swoim CV ma okres bycia trenerem Inlet Teach to the Future with suport form Microsoft i egzaminatorem m.in. ECDL- Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej –poziom szkoła podstawowa. Stawia na jakość edukacji. Marzy o otwarciu ośmioklasowej szkoły dla dzieci z dysfunkcjami, pracującej zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori.

Prowadzimy zajęcia w Krotoszynie, Kobiernie i Rozdrażewie, tworzymy zespół, który z pasją podchodzi do swojej pracy, z szacunkiem do dzieci i ich rodziców, szukając najlepszych rozwiązań, aby wydobyć z każdego dziecka, drzemiący w nim potencjał rozwojowy. Pracują u nas:

Katarzyna Cajler

katarzyna cajler

nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego, języka angielskiego. Posiada certyfikat Montessori Accreditation Council for Teacher Education (MACTE) - nauczyciela pedagogiki Marii Montessori (Polskiego Instytutu Montessori- 2017).

Danuta Kupczyk

danuta kupczyk

nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego, logopeda. Posiada certyfikat Montessori Accreditation Council for Teacher Education (MACTE) - nauczyciela pedagogiki Marii Montessori (Polskiego Instytutu Montessori- 2017), spokojna, cierpliwa, codziennie odkrywająca fantastyczne możliwości dziecięcej pracy.

Joanna Papierska

joanna papierska

fizjoterapeuta, pedagog, certyfikowany nauczyciel Montessori, uczestnik kursu żłobkowego Polskiego Instytutu Montessori, studentka UAM w Poznaniu (kierunek pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną), współprowadząca przedszkola Montessori w Krotoszynie, w Kobiernie i w Rozdrażewie (powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie). Jest członkiem Polskiej Rady Montessori w Polsce. Czynny nauczyciel wychowania przedszkolnego, pracująca z grupą przedszkolną Montessori w Krotoszynie. Z zamiłowania i wykształcenia technik informatyk. Tworzy karty, materiały, pomoce i programy edukacyjne do pracy metodą Montessori. Posiada 9 letnie doświadczenie w pracy z różnymi grupami wiekowymi. Pracowała w młodzieżowym klubie środowiskowym, na obozach chrześcijańskich, prowadząc warsztaty tematyczne z osobami niepełnosprawnymi, dzieląc się swoją wiedzą. Wulkan energii i skarbnica pomysłów. Prowadząca samodzielnie warsztaty podczas VIII Międzynarodowej Konferencji MONTESSORI Zbędna pomoc jest przeszkodą w rozwoju w Warszawie (13-15 kwietnia 2018).

Magdalena Ratajczyk

magdalena ratajczyk

nauczyciel przedszkola oddziału w Rozdrażewie, w trakcie ubiegania się o certyfikat Accreditation Council for Teacher Education (MACTE), w trakcie kursu przedszkolnego Polskiego Instytutu Montessori – 2018. Zatrudniona w ramach realizowanego projektu Rozbudzić potencjał dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Rozdrażew. Prywatnie mama Mai i Maksymiliana.

Mariusz Solarczyk

mariusz solarczyk

nauczyciel, magister pedagogiki opiekuńczo wychowawczej z terapią, wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną, jest w trakcie ubiegania się o certyfikat Accreditation Council for Teacher Education (MACTE), w trakcie kursu przedszkolnego Polskiego Instytutu Montessori (lipiec 2018); z zamiłowania uwiecznia przelotne chwile i ważne momenty w pracy dzieci

Anna Szkudłabska

anna szkudłabska

opiekun w przedszkolu, jest w trakcie ubiegania się o certyfikat Accreditation Council for Teacher Education (MACTE), w trakcie kursu przedszkolnego Polskiego Instytutu Montessori –poziom przedszkolny 2018; uczestniczyła w wielu konferencjach i szkoleniach związanych z pracą z małymi dziećmi zgodnie z założeniami Marii Montessori

Krzysztof Szkudłabski

krzysztof szkudłabski

woźny- palacz, złota rączka od wszystkiego. Szczęśliwy mąż, który codziennie zachwyca się tym, że pracuje razem z żoną

Ewa Reszel

ewa reszel

asystent nauczyciela, na co dzień związana z oddziałem w Kobierni. Obecnie na urlopie wychowawczym. Tęskniąc za pracą odwiedza nas czasami wspierając nas jak może. Szczęśliwa żona i mama trójki dzieci (Dominika, Natalii i Anety)

Lucyna Ziembińska

lucyna ziembińska

asystent nauczyciela, bezcenna pomoc w przedszkolu, w oddziale Kobierno. Zawsze spokojna, uśmiechnięta, wspierająca swoimi pomysłami i wiedzą.

Dorota Sumińska (żłobek)

DOROTA

opiekun w żłobku, od 2015 roku związana z przedszkolem, pracuje metodą Marii Montessori. Z pasji tworzy utwory chrześcijańskie i daje koncerty solowe, z zespołem. Tworzy muzyczną oprawę wielu uroczystości przedszkolnych i żłobkowych. Szczęśliwa mama czwórki dzieci: Jeremiasza, Estery, Miriam i Samuela.

Joanna Sperzyńska (żłobek)

SperzynskaJoanna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, w trakcie kursu „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym według pedagogiki Marii Montessori: (PIM- maj 2018), pracuje w żłobku metodą Marii Montessori od grudnia 2017roku

Martyna Kłopocka (żłobek)

MARTYNA

magister bezpieczeństwa narodowego w specjalności edukacja i promocja bezpieczeństwa z bhp, pedagog, pracuje w żłobku metoda Marii Montessori od września 2017 roku; prywatnie szczęśliwa żona i mama Igora

Beata Niemier (współpraca)

OsobaNr1

neurologopeda, nauczyciel dyplomowany, wspierająca i diagnozująca postępy dzieci z dysfunkcjami. Przyjmuje również bezpłatnie (na skierowanie wystawione przez lekarza rodzinnego) w przychodni obok Apteki Nowa na skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza i ul. Benickiej w Krotoszynie, gdzie zajęcia odbywają się najczęściej w obecności rodziców

Łukasz Rabend (współpraca)

OsobaNr1

prowadzi wszystkie czynności związane z bhp, szkolenia z pierwszej pomocy, ewaluacyjne, czuwa nad bezpiecznymi warunkami funkcjonowania przedszkola i żłobka. Jeśli zdarzy się jakiś wypadek w żłobku/ przedszkolu, on przygotowuje protokół i z nim można się kontaktować w sprawach bezpieczeństwa (tel. 608 677 636)

Anna Treder (współpraca)

OsobaNr1

przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej Allianz, która dostarcza polisy do naszych placówek, wszelkie pytania o wypadki dziecka, również które się wydarzyły po za żłobkiem/ przedszkolem, np. w domu prosimy o zgłaszanie pod jej numer tel. 515 645 195