MontessoriKrotLogo

WIZJA PLACÓWEK MONTESSORI w KROTOSZYNIE, KOBIERNIE, ROZDRAŻEWIE

Wizja prowadzonych przez nas placówek, oparta jest na mocnym fundamencie zasad etyki chrześcijańskiej.

Pragniemy by w naszych placówkach dzieci doświadczały akceptacji, były traktowane z miłością wypływającą z chrześcijańskiej miłości bliźniego.

Wierzymy, że na takiej podstawie budujemy miejsca, w których dziecko nie tylko zdobywa wiedzę, rozwija umiejętności, ale gdzie jest kształtowany jego charakter.

Nasze wszystkie placówki są względnie małe. Zakładamy, że w grupie nie będzie więcej niż 15-25 dzieci, przy równoczesnej pracy dwóch nauczycieli. Takie rozwiązanie daje możliwość budowania domowych, świetnych relacji pomiędzy dziećmi, dorosłymi i zapewni brak anonimowości.

Chcemy prowadzić bezpieczne placówki, w których nauczyciele, jak rodzice w domu, są zainteresowani sukcesami, możliwościami, trudnościami, marzeniami każdego dziecka. Wiemy, że dobra edukacja to przede wszystkim dobrzy nauczyciele. Tworząc każdą placówkę, olbrzymi nacisk kładziemy na zatrudnienie wykwalifikowanych, uzdolnionych pedagogów i tworzenie dobrego zespołu wszystkich pracowników.

Chcemy wspierać nauczycieli w rozwoju zawodowym oraz zdobywaniu dalszych umiejętności, które będą wykorzystywać w pracy z dziećmi. Dążymy do tego, aby każdy nauczyciel legitymował się certyfikatem nauczyciela Montessori, rozumiał na czym polega jego zadanie w przygotowaniu małego człowieka do życia.

 

PEDAGOGIKA MONTESSORI

Podstawowa zasada pedagogiki Montessori opiera się na założeniu, że świat i człowiek stanowią jedność. Porządek świata powinien odzwierciedlać się w porządku rozwoju duchowego człowieka.

Człowiek, aby świadomie kształtował swoje środowisko, znał swój cel życia i działania, musi być wychowany w wolności i samodzielności. Celem oddziaływań pedagogicznych jest pomoc dziecku w wydobywaniu jego potencjału rozwojowego, czyli między innymi w rozwijaniu aktywności, inteligencji, kształtowaniu silnego charakteru i woli. Dziecko rozwija się najpełniej przez kontakt ze środowiskiem społeczno-kulturowym wspierającym jego rozwój.

Maria Montessori sformułowała swoja koncepcję pedagogiczną rozpatrując rozwój jako rezultat wpływów wychowania i własnej aktywności dziecka.

 

Co wyróżnia pedagogikę Montessori?

Rodzice i dzieci, którzy po raz pierwszy odwiedzają placówki Montessori z miejsca obserwują różnice fizyczne.

W klasach nie ma rzędów ławek, nauczyciel nie ma biurka i nie stoi też przy tablicy, bo jej po prostu tam nie ma. Dzieci przychodzące na zajęcia nie przynoszą ciężkich plecaków, kilku zeszytów i podręczników.

W klasach przedszkolnych wszystkie pomoce ułożone są na określonych miejscach. Dziecko do wyboru ma ok.600 aktywności z pięciu działów, które w ciągu całego dnia pobytu w placówce rozwijać. Każda pomoc w klasie występuje tylko w jednym egzemplarzu.

Dzieci w przedszkolu pracują indywidualnie lub w małych dwuosobowych grupach. Dzieci starsze tworzą grupy w różnym wieku i pracują nad wspólnymi projektami. Część z nich wykonuje zaplanowane zadania przy stoliku, inne swoją pracę rozkładają na dywanie lub na macie na podłodze.

Nauczyciel ma za zadanie prezentować dzieciom jak pracować z daną pomocą, nie narzuca się. Dzieci potrzebujące pomoc kierują się do innego dziecka lub do nauczyciela, który stara się pomagać tylko tym dzieciom, które tego naprawdę potrzebują. Rzadko słychać jego głos ponad głosami dzieci, które wiedzą, że należy cicho rozmawiać ze sobą podczas pracy, by nie dekoncentrować innych. W klasie słychać tylko przyjemny szum aktywności.

To dziecko w przedszkolu dokonuje wyboru z jakim materiałem chce pracować danego dnia, a nauczyciel odnosi się do tych wyborów z szacunkiem, gdyż tylko wtedy ma pewność, że dziecko pracuje chętnie i bez przymusu. Oznacza to w konsekwencji, że ziecko czerpie przyjemność ze swojej pracy i nauki.

Kontrolowanie błędów odbywa się samodzielnie przez dziecko. Specjalnie przygotowane pomoce edukacyjne zawierają kontrole błędu. Dzięki temu nauczyciel nie musi stwierdzać, czy dziecko wykonało zadanie poprawnie czy nie. To widzi samo dziecko, które buduje podczas pracy swoją pewność siebie.

 

Klasa Montessori to dzieci z różnych roczników

Montessori mówiła o tym, że grupa przedszkolna lub szkolna powinna być jak najbardziej zbliżona do grupy rówieśniczej, którą dziecko może spotkać wychodząc na podwórko lub zbliżona do wielodzietnej rodziny. Grupa społeczna nie może być sztucznym tworem wykreowanym dla potrzeb edukacji, który w normalnych warunkach nigdy nie występuje. Dzieci bawiące się w piaskownicy nie zastanawiają się czy ten kolega jest w moim wieku i czy mogę się z nim bawić. Według zasad pedagogiki Montessori tworzenie grup mieszanych wiekowo sprzyja zaistnieniu realnych sytuacji społecznych. Szczególną wartość widzi się w obecności najmłodszych dzieci w grupie, które uczą się od starszych kolegów. Starsze dzieci uczą się odpowiedzialności, a fakt, ze dają dobry przykład młodszym staje się dla nich powodem do dumy. Młodsi zaś uczą się i naśladują starszych. Ogromne korzyści z bycia w takiej grupie mają najstarsze dzieci, które mogą być nauczycielami dla swoich młodszych kolegów. Praca w grupach wielowiekowych łagodzi i pomaga eliminować negatywne zachowania związane z rywalizacją, szczególnie wtedy, kiedy dzieci prezentują różny poziom umiejętności i dojrzałości.

 

Praca własna

Praca własna to okres nieprzerwanej, samodzielnej pracy uczniów w godzinach 8:30 - 11:30. Zazwyczaj każde dziecko pracuje z inną pomocą i uczy się poprzez działanie i ruch. Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym potrzebują ruchu do nauki i to im zapewniamy na zajęciach w placówkach Montessori. Pomoce są w odpowiedni sposób poukładane na półkach i podzielone na działy: życie codzienne, sensoryka, język polski, matematyka, język angielski, kultura (elementy biologii, botaniki, historii, geografii, wiadomości o kosmosie). Specjalnie przygotowane, atrakcyjne dla dziecka otoczenie to niezwykle ważny element edukacji Montessori. Dzieci pracując z pomocami poznają i rozwijają swoje zmysły, język, pojęcia matematyczne oraz przyswajają sobie ogólną wiedzę o wszechświecie, a także uczą się umiejętności życia codziennego.

Pomoce są atrakcyjne dla uczniów i tak skonstruowane, by dziecko samodzielnie, bez angażowania dorosłego mogło sprawdzić, czy poprawnie wykonało zadanie.

Dobrze wykorzystany czas pracy własnej pozwala na to, że w Szkole Montessori nie ma potrzeby zadawania prac domowych. Dzięki temu czas popołudniowy można wykorzystać na realizację zainteresowań i pasji dziecka.

 

Co to jest życie praktyczne?

Dzieci edukowane według założeń pedagogiki Montessori już na etapie przedszkola doświadczają życia praktycznego, które pozwala na rozwijanie koncentracji, koordynacji i kontroli. Różnorodne pomoce Montessori dostępne w naszych placówkach pozwalają na zdobywanie umiejętności posługiwania się przedmiotami i przyborami znanymi dzieciom z rodzinnego domu. Najpopularniejsze pomoce dydaktyczne w tym dziale to: ramki do sznurowania i zapinania, dzbanki do przelewania, miski do przesypywania, kłódki do otwierania, naczynie do mycia rąk (z mydłem i ręcznikiem) i wiele, wiele innych. Podczas zajęć z życia praktycznego dziecko uczy się samodzielnie sprzątać, przygotowywać prosty posiłek (np. kanapki, sałatki), a nawet gotować czy piec. Wie jak umyć stolik, podłogę, okno, jak czyścić i polerować buty, lustro, miedź, konserwować drewno. Celem tych ćwiczeń jest przygotowanie dziecka do życia, nie tylko do następnego etapu edukacji. Podczas ćwiczeń życia praktycznego dzieci usprawniają rękę i przygotowują się do pisania liter.

 

Pomoce sensoryczne w placówce Montessori

Sensoryka to jeden z działów przygotowanego otoczenia. W otoczeniu dziecka znajduje się szereg atrakcyjnych pomocy, które w bardzo naturalny sposób pomagają rozwinąć mu jego zmysły. Jest to dział, który jest kluczowy dla pedagogiki Montessori. Uczymy się poprzez zmysły. Tylko wtedy, gdy dziecko ma sprawne wszystkie zmysły jest dobrze przygotowane do podjęcia edukacji polonistycznej, matematycznej, historycznej i przyrodniczej. Dzieci posługując się pomocami sensorycznymi podczas codziennej zabawy/pracy uczą się samodzielnie rozróżniać małe od dużego, ciepłe od zimnego itp. Poznają różnice w smakach (gorzki, słodki, kwaśny, cierpki). Pracując z puszkami szmerowymi zaczynają reagować na najmniejsze nawet różnice dźwiękowe, doprowadzając swój słuch na wyżyny swoich możliwości (co nie jest często możliwe dla dzieci pracujących metodą konwencjonalną). Dzięki kolorowym tabliczkom dziecko poznaje kolory i dowiaduje się, że każdy z nich ma swoje odcienie. Wyczula swoje zmysły i poznaje różnice w fakturze, wadze, temperaturze. Posługując się szorstkimi tabliczkami, tabliczkami barycznymi lub termicznymi poznaje różnice w fakturze, wadze, temperaturze.

 

Dzieci uczą się matematyki

W placówkach Montessori dzieci nie doświadczają zawiłego tłumaczenia skomplikowanych zagadnień przez nauczyciela stojącego przy tablicy. Dzięki temu dzieci w przedszkolu i w szkole uwielbiają bawić się dodawaniem, odejmowaniem, dzieleniem i mnożeniem. Lubią poznawać i zapamiętywać nazwy figur geometrycznych, dokładnie tak samo, jak poznawać gatunki dinozaurów czy życiorysy pisarzy, kompozytorów. Proces poznawania pojęć matematycznych jest tak samo naturalny jak wszystkich innych zagadnień. Zaczyna się od najprostszego - poznawania wielkości, cyfr i ich symboli, aż do pisemnego dodawania, mnożenia, odejmowania, dzielenia po poznawanie działań na ułamkach. Odpowiednie dobrane pomoce dydaktyczne są bardzo pomocne w zrozumieniu trudnych zagadnień matematycznych. Edukacja przez zabawę to najbardziej charakterystyczna cecha nauczania w systemie Montessori.

 

Rozwijamy słownictwo, mowę, czytanie i pisanie

W przedszkolu i szkole Montessori dzieci poznają najważniejsze części mowy, uczą się czytać, pisać i dokonują rozbiorów gramatycznych prostych zdań. Edukacja językowa przebiega podobnie jak wszystkie inne działania w określonym porządku, nic nie dzieje się przypadkowo. Większość pomocy dydaktycznych przygotowywana jest samodzielnie przez nauczycieli. Materiał rozwojowy do tego przeznaczony, zawiera treści i obrazy niezwykle przystępne dla dzieci/uczniów. Wiedza przychodzi w sposób naturalny, bez żadnego przymusu. W rezultacie dziecko opuszczające przedszkole Montessori, na miarę swoich możliwości i kiedy jest na to gotowe, potrafi czytać krótkie książeczki i pisać proste słowa. Każde dziecko rozwija się w swoim tempie i jest gotowe na naukę czytania lub pisania w innym czasie. Komfort jaki daje indywidualizacja edukacji jest bardzo bezpieczny dla rozwoju dziecka. Jest fantastycznym narzędziem w rękach nauczyciela, który ma możliwość dostosowania tempa pracy do możliwości i aktualnych umiejętności konkretnego dziecka.

 

Co to jest wychowanie kosmiczne?

Wychowanie kosmiczne zwane również kulturą, to jeden z działów przygotowanego otoczenia. Najogólniej mówiąc to nauka o wszechświecie, a więc o wszystkim tym, co otacza człowieka. Znajdziemy tu bardzo dużo zagadnień z geografii, przyrody, elementy fizyki, astronomii, kultury. Dzięki temu uczniowie poznają świat poprzez doświadczenia, eksperymenty, obcowanie z przyrodą i ośrodkami kultury i sztuki. Ważne jest, żeby nauczyciel potrafił zachwycić ucznia tym, co chce mu przekazać. Wiedza podana dziecku w atrakcyjny i zrozumiały sposób to klucz do uczenia się. Temat prezentowany od całościowego ujęcia do szczegółów to jeden z elementów który sprawia, że dzieciom „błyszczą oczy” podczas prezentacji. Przykład na przejście od całości do szczegółów to lekcja geografii, gdzie na początek pokazujemy dzieciom globus – lądy, wody, podczas kolejnej lekcji globus – kontynenty, w następnej kolejności mapa- kontynenty, a dopiero wówczas kolejno mapę Europy, Azji, Afryki itd. Omawiając mapę Europy pokazujemy położenie Polski w Europie. W taki sposób podchodzimy do każdego zagadnienia. Przedstawiamy dziecku nową wiedzę używając zrozumiałego języka, w sposób dla niego dostępny. Wachlarz pomocy dydaktycznych jest tu niezwykle bogaty i atrakcyjny dla młodego odbiorcy. W toku nauki stopniowo oddajemy odpowiedzialność za własną edukację w ręce ucznia.

 

KORZYŚCI EDUKACJI MONTESSORI

Pedagogika Marii Montessori daje uczniowi szansę wszechstronnego rozwoju: intelektualnego, fizycznego, duchowego, społecznego oraz kulturowego. Wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność oraz kształtuje umiejętności współdziałania w grupie. Pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości i w formowaniu prawidłowego charakteru.