1. Dzieci traktujemy indywidualnie i z szacunkiem.
 2. Zapewniamy odpowiednio dobraną, wykwalifikowaną, odpowiedzialną, kreatywną kadrę.
 3. Stwarzamy warunki do wspólnego z rodzicami wychowania i edukowania dzieci.
 4. Zapewniamy dzieciom poczucie bezpieczeństwa, życzliwość i akceptację.
 5. Rodzicom zapewniamy rzetelną informację, spotkania i rozmowy z nauczycielami.
 6. Wspieramy rozwój dziecka w miłej, bezpiecznej atmosferze.
 7. Prowadzimy bezpieczny, sprawdzony program dydaktyczno- wychowawczy, oparty na założeniach pedagogiki Marii Montessori.
 8. Gwarantujemy troskę całego personelu o zdrowie, bezpieczeństwo i radość każdego dnia.
 9. Zapewniamy przyjazne warunki dla dziecięcej potrzeby aktywności ruchowej i wypoczynku.
 10. Prowadzimy zajęcia indywidualne lub w małych grupach.
 11. Tworzymy otoczenie, które wpływa na rozwój każdego dziecka.
 12. Szybko diagnozujemy i wspieramy dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.
 13. Rozwijamy wszystkie zmysły dzieci, rozwijamy kompetencje matematyczne, językowe, doskonalimy małą motorykę, naturalną potrzebę ruchu, doskonalimy samoobsługę i samodzielne decydowanie o swoich potrzebach.