Dlaczego powstał Żłobek Montessori w Krotoszynie?

Od 2011 roku prowadzimy przedszkole i uczymy się najbardziej skutecznych metod pracy z małym dzieckiem. Każde dziecko jest inne, pracuje w innym tempie, a jego rozwój od najwcześniejszych lat jest fascynujący. Odkrywając dzieci tworzymy dla nich świat przyszłości. Metoda pedagogiczno-opiekuńcza stworzona przez Marię Montessori jest nastawiona na budowanie właściwej osobowości i postawy. Pozwala dziecku rozwijać się zgodnie z jego własnym rytmem, równocześnie dając mu szansę na eksperymentowanie i samodzielne szukanie rozwiązań.

Otwarcie Żłobka Montessori było możliwe dzięki uzyskaniu wsparcia z funduszy europejskich projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy poprzez tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Krotoszyn” realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Udało się stworzyć dla dzieci miejsce, w którym otoczone są miłością, mają szanse na rozwój we własnym tempie, w dobrze zorganizowanej przestrzeni.

Przestrzeń to miejsce fizyczne, którego stała i przejrzysta organizacja umożliwia małemu dziecku orientację, łatwe odnajdywanie poszczególnych przedmiotów oraz miejsce psychiczne, umożliwiające rozwój w granicach jasnych i przejrzystych zasad, a także opiekę stabilnego i doświadczonego opiekuna Montessori. Wieloletnie doświadczenia placówek Montessori na całym świecie pokazują, że jest to świetna metoda, aby dać dziecku to co najważniejsze – pozwolić mu zostać budowniczym samego siebie – stworzyć człowieka.

„Jedno nie ulega wątpliwości: świadoma wola jest potęgą, która rozwija się dzięki ćwiczeniu i pracy. Naszym zadaniem jest wolę kształcić a nie złamać. […] Dlatego ani matka, ani nauczycielka nie zbudują umysłu dziecka. Nie będą jego architektami, mogą jedynie wspierać twórczą pracę jaką wykonuje samo dziecko.” Maria Montessori

Jeśli pozwolimy dziecku od najmłodszych lat działać i stopniowo poszerzać swoją samodzielność, poprzez własne działanie poznawać nowe obszary otaczającego świata, doświadczać granic własnych możliwości poznawczych, a jednocześnie pokazać jak je pokonać, będziemy jedynie wspierać jego rozwój. Dziecko będzie miało szansę samodzielnie zbudować swoją osobowość. Będzie uczyło się podążać za swoimi zainteresowaniami, samodzielnie pokonywać trudności, stawiać sobie cele i do nich dążyć.